طول مطالعه: 4 دقیقه

, . & , . (2022)

مانیان، ا.، موسیخانی، م.ر. محمدی، ا.، رخیده، م.ر.، خمش آیا، ا. به معرض تماشا و فروش گذاشته شد، به گفته وی، براساس برنامه از قبل تدوین شده حدود 40 شرکت از استان های مختلف ایران می بایست در این نمایشگاه شرکت کنند، اما بنا بر مشکلی که در امر حمل و نقل محموله ها از طریق ازبکستان پیش آمد تنها 27 شرکت توانستند فرآورده های خود را به موقع به پایتخت تاجیکستان منتقل کنند.

قیمت ایرپاد پرو 2021 لذا با توجّه به مطالب مطرح شده، مقاله حاضر درصدد بررسی روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان در زمان بازسازی تاجیکستان و تاکید بر تاثیر زیاد گسترش این روابط ( علاوه بر تقویت روابط سیاسی و فرهنگی ) در تعمیق دوستی و همگرائی و تامین منافع دو کشور می باشد. بنابر آمار رسمی، حالا در تاجیکستان حدود صدوپنجاه شرکت و دفاتر نهادهای اقتصادی و تجارتی با سرمایه ایران فعال هستند. این مقامات از تمایل زیاد مردم و فعالان اقتصادی این کشور در توسعه روابط با کشور ایران خبر می دهند و معتقدند که هر چند این جمهوری در دوران شوروی سوسیالیستی هیچ زمینه همکاری با ایران نداشت، اما پس از استقلال خواهان گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه ها است.

در این نمایشگاه چهار روزه که در تالار کاخ وحدت شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد 22 شرکت خدمات مهندسی، تولید کننده تجهیزات صنعت برق و مدیریت برق ایران محصولات خود را در معرض دید عموم گذاشتند. انصاری، آ.، کتابی، س.ن.، صابر، ز. حیدرزاده، ک.، بهبودی، م.، قدسی خواه، آ.، منصفی، م. بیرجندی، م.، غلامی، ع. مومن، م.، قره چه، م. فیض، د.، باقری قره بلاغ، ه. باغملک، ج.، حقیقی، م.

واردات خودرو آزاد شد و حقیقی، م. (1398). "تأثیر الگوی ارزشهای خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان"، مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 10، شماره 37، صص. و میرا، س.ا. (1398). "طراحی و تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد"، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 11، شماره 1، صص. بساک نژاد، س.، امان الهی، ع. بساک نژاد، س.، امینی، ف. مرتضوی، س.، کفاشپور، آ. صمدی، م.، حاجیپور، ب. غفاری، م.، عباسی، ا. 1394). "تأثیر ارتباطات برند بر وفاداری: مطالعه نقش میانجی اعتبار برند و تصویر ذهنی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 10، شماره 40، صص.

و قنبرزاده، ر. (1394). "نقش تعهد عاطفی و تعهد مستمر در اثرگذاری ادراک مشتری برقصد خرید مجدد"، چشمانداز مدیریت بازرگانی، دوره 14، شماره 3(23)، صص. و تیموری، ه. (1394). "مطالعه رابطه میان رضایت، وفاداری وتمایل مشتری به تغییر برند در سازمانهای خدماتی با درنظر گرفتن نقش تعدیلگر تنوع طلبی مشتریان و درگیری درقصد خرید"، فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 5، شماره 2(17)، صص. 1397). "نقش تجربه گردشگری در بهبود تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان"، فصلنامه علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، دوره 7، شماره 2(15)، صص.

سعیدنیا، ح.ر.، صحت، س.

و رادفر، ث. (1397). "واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت آمیز مشتریان: با نقش میانجی افسوس پس از خرید در صنعت پوشاک مد"، فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 8، شماره 2(29)، صص. رضایی کلیدبری، ح.ر.، طالقانی، م. سعیدنیا، ح.ر.، صحت، س. محسنی، ح. (1396). "توصیف رأی از منظر قابلیت شکایت با نگاهی تطبیقی"، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 8، شماره 1، صص. و سعادتمند، خ. (1396). "اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و بخشش زوجها"، روانشناسی خانواده، دوره 4، شماره 1، صص.

و ملایی، ف. (1396). "بررسی تأثیر عملکرد بازیابی خدمات بر تبلیغات شفاهی: نقش میانجیگری ارزش ادراک شده مشتری، تجربه مشتری، واکنش احساسی و وفاداری برند"، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 12، شماره 39، صص. و سیدنوری، ز. (1396). "نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خود دلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان"، پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری، دوره 7، شماره 2(13)، صص. 1396). "تأثیر تجانس و شخصیت برند بر وفاداری مشتریان مطالعه موردی: مقایسه برندهای گوشی همراه ایرانی و چینی"، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 2، صص.

, .. (2019). “-”, & , . , . & , . (2019). “”, & , . حیدرزاده، ک. و خیری، ب. و دهقان، م. (1388). "بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاههای زنجیرهای رفاه در شهر تهران"، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 3، شماره 2(6)، صص. و فدایی، ف. (1399). "نقش میانجی بخشش برند در رابطه تجاوز به برند و رفتار مقابلهای (فروشگاههای لوازم خانگی شهر بوشهر)"، دوره 7، شماره 1، صص.

و هاشمی شیخ شبانی، ا. , . & , . (2005). “-: ”, , . 1387). "ارزیابی تأثیر بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری وتصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 13، شماره 49، صص. 1392). "طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین سبکهای مقابله و عاطفه مثبت و منفی با بخشش در دانشجویان"، روانشناسی بالینی و شخصیت، دوره 20، شماره 8، صص.

”, , , . و علوی فومنی، ف. و کنجکاو منفرد، ا.ر. , .. & , . (1988). “”, , . منصوری مؤید، ف.، مرادی، م. خانزاده عباسعلی، ح.، فلاح مرتضینژاد، ز. الحسینی المدرسی، س.م. و ضیایی بیده، ع. و چرخیان، م. (1391). "رفتار تغییر برند درشرکتهای بیمه با رویکرد روانشناسی مصرفکننده"، پژوهشنامه بیمه، دوره 27، شماره 4، صص. ᠎​​​​​​.

, ., , .., , .., , . & , . (1996). “: , , ”, , . , .. (1998). “”, , . و حاکی، م.ک. (1386). "استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامهریزی استراتژیک فناوری اطلاعات"، فصلنامه دانش مدیریت، دوره 20، شماره 76، صص. 1395). "اثرکیفیت ادراک شده، دلزدگی و رضایت برقصد تغییر برند، مطالعه موردی: رستورانهای ایتالیایی شهر تهران"، مجله مدیریت بازرگانی، دوره 8، شماره 3، صص.

آخرین بروزرسانی در: