آخرین مطالب

سبد خرید دانلود آپارات نسخه بهروز برو منبع

طول مطالعه: 4 دقیقه

دوستای جدید پیدا کن ! دوست های جدید پیدا کن! پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر به رغم افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از قبیل نفت و فولاد و ات...

پاسخ من small j., & witherick, m. (2022) (7) صفحه وب ما

طول مطالعه: 4 دقیقه

., & , . (2022) نکته قابل توجه از مقایسه سن و میزان سواد افراد، این است که تا گروه سنی زیر 40 سال، در روستای دهشیخ فارس هیچ فرد بیسواد یا باسواد ابتدایی...